Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa

Laboratorium wykonuje akredytowane badania funkcjonalne i bezpieczeństwa następujących urządzeń sterowania ruchem kolejowym:

 • Urządzenia stacyjne przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów i sterowania ruchem manewrowym na posterunkach nastawczych;
 • Urządzenia blokady liniowej przeznaczone do regulacji następstwa pociągów oraz ustalenia kierunku ruchu na szlaku;
 • Urządzenia zdalnego sterowania i kierowania ruchem przeznaczone do nastawiania z odległości urządzeń srk zainstalowanych na posterunkach ruchu i kierowania ruchem;
 • Urządzenia kontroli prowadzenia pociągów przeznaczone do kontroli czujności maszynisty, kontroli prędkości jazdy pociągu i sterowania hamowaniem (część urządzeń tych systemów zainstalowana jest na pokładzie lokomotywy, a część zainstalowana jest przy torze);
 • Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych przeznaczonych do ostrzegania użytkownika drogi o zbliżaniu się pojazdów szynowych;
 • Urządzenia stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów przez tabor kolejowy oraz przekazywania personelowi obsługi urządzeń srk informacji w tym zakresie; oraz systemy zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 • Urządzenia sygnalizacji przejazdowej
 • Urządzenia zasilania urządzeń srk
 • Urządzenia telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego
 • Urządzenia sygnalizatora kolejowego
 • Urządzenia do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego
 • Urządzenia oddziaływania tor-pojazd, z wyjatkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)
 • Interfejsy ww. systemów i urządzeń

Badania są przeprowadzane wg procedury badawczej LB-2.01.

Podczas badań sprawdzane są następujące parametry:

 • Parametry funkcjonalne (wg PN-EN 50129:2019-01, rozdz. 7.2 sekcja 2.3);
 • Parametry bezpieczeństwa funkcjonowania (wg PN-EN 50129:2019-01, rozdz. 7.2 sekcja 3, 4, aneks B3);
 • Integralność oprogramowania i sprzętu (wg PN-EN 50128:2011/A2:2021-05, aneks A, tab. A6 poz. 1 i 2);
 • Reakcja systemu na uszkodzenia podczas wykonywania funkcji lub czuwania (wg PN-EN 50129:2019-01, aneks E, tab. E5, POZ. 5-8);
 • Reakcja systemu na błędy systematyczne podczas wykonywania określonej funkcji lub czuwania (wg PN-EN 50129:2019-01, aneks E, tab. E5 poz. 1);

Laboratorium przeprowadza również akredytowane testy kwalifikacyjne ww. urządzeń wg procedury badawczej LB-2.03, podczas których wyznacza parametry kwalifikacyjne bezpieczeństwa funkcjonowania w warunkach eksploatacji (wg PN-EN 50129:2019-01, rozdz. 5.3.12 oraz 7.2 sekcja 6) ze sprawdzeniem zgodności parametrów RAMS (zał. B normy PN-EN 50126-1:2018-01)