• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Laboratorium UiSSTS

Laboratorium badawcze Signal Cert zainicjowało swoją działalność w marcu 2014 roku na bazie byłego laboratorium firmy Movares Polska. 

Misja laboratorium to bezstronne i rzetelne wykonywanie prac badawczych w oparciu o niezależność i wysoki poziom oferowanych usług.

Zgodność z normami

Prace badawcze wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi w dziedzinie urządzeń i systemów sterowania transportu szynowego (EN 5012x) oraz z europejskimi zasadami zgodności (European Rules of Conformity) oceny wyrobów i urządzeń w dziedzinie transportu szynowego.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie pracowników laboratorium umożliwia profesjonalne podejście do nowoczesnych urządzeń i systemów sterowania transportu szynowego, obejmując zarówno infrastrukturę przytorową (napędy zwrotnicowe), jak i komputerowe systemy zdalnego kierowania i sterowania ruchem, kontroli prowadzenia pociągów oraz nowoczesne systemy stacyjne i blokady liniowej.

Możliwości badawcze

Zakres akredytacji laboratorium obejmuje:
badania techniczne:

 • izolacji elektrycznej
 • odporności na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC)
 • wytrzymałości i odporności na różne warunki klimatyczne
 • sił

badania funkcjonalne i bezpieczeństwa systemów i urządzeń:

 • stacyjnych
 • blokady liniowej
 • sygnalizacji przejazdowej
 • zdalnej kontroli i sterowania
 • prowadzenia pociągu
 • zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych
 • kontroli niezajętości torów i rozjazdów
 • telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego
 • sygnalizatora kolejowego
 • urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego
 • urządzeń oddziaływania tor-pojazd, z wyjatkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)
 • interfejsów ww. systemów i urządzeń

Badania funkcjonalne i bezpieczeństwa wykonywane są zarówno w laboratorium jak i w terenie.

Zakres akredytacji Laboratorium znajduje się także na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 516).

Oprócz wyżej wymienionych badań akredytowanych Laboratorium przeprowadza różnego typu badania nieakredytowane:

 • badania elektryczne
 • pomiar masy i wymiarów
 • badania światłości
 • badania akustyczne
 • badania odporności ACD na pola jednorodne w stanie ustalonym
 • badania odporności ACD na zakłócenia okresowe
 • badania w celu określenia odporności ACD na pola niejednorodne w paśmie
 • badania odporności na prądy trakcyjne
 • badania stopnia ochrony obudowy

Proces wykonywania wszystkich, powyższych badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.