• SIGNAL CERT Sp. z o.o.
  • Laboratorium Badawcze
  • Jednostka Certyfikująca
 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy • XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000497991
NIP: 5252577782 • REGON: 147059999 • Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
BNP Paris Bank Polska S.A. • nr konta: PL68 1600 1462 1878 8462 8000 0001

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy • XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000497991
NIP: 5252577782 • REGON: 147059999 • Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
BNP Paris Bank Polska S.A. • nr konta: PL68 1600 1462 1878 8462 8000 0001

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy • XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000497991
NIP: 5252577782 • REGON: 147059999 • Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
BNP Paris Bank Polska S.A. • nr konta: PL68 1600 1462 1878 8462 8000 0001