• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Signal Cert Sp. z o.o. zajmuje się certyfikacją i badaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w ramach tych działalności zostały powołane:

  • Jednostka Certyfikująca Signal Cert – certyfikująca wyroby w zakresie urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wchodzących w skład podsystemu strukturalnego „sterowanie” urządzenia przytorowe i pokładowe. Jednostka Certyfikacyjna Signal Cert swoją działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.
  • Laboratorium Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego (UiSSTS) – prowadzące działalność badawczą w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na potrzeby uzyskiwania dopuszczeń do eksploatacji jednostki certyfikującej jak i dla klientów zewnętrznych. Działalność Laboratorium UiSSTS prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.