Badania SURGE

W Signal Cert Sp. z o.o. wykonywane są badania EMC prowadzone zgodnie z międzynarodowymi normami określonymi przez IEC, czyli Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Badania SURGE z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych (EMC) przeprowadzane są dzięki ogromnym możliwościom zaplecza badawczego.

Standardy EMC — Badania Surge 61000-4-5

IEC 61000-4-5 jest to elektryczny test odporności na wysokoenergetyczne udary (z ang. Surge Immunity Test). Test ten pozwala na sprawdzenie odporności urządzeń na zaburzenia przejściowe, przepięciowe wywołane m.in. wyładowaniem atmosferycznym. Norma IEC 61000-4-5 opisuje metody badań, aparaturę badawczą. Badanie odporności na wysokonapięciowe udary wykonywane są przy użyciu skutecznych i wysokiej jakości przyrządów, a same procedury badań odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego niskiego napięcia o mocy do 10 kVA na zaburzenia typu SURGE są rygorystycznie przestrzegane w przedsiębiorstwie Signal Cert Sp. z o.o.
Parametry dla badania odporności na wysokonapięciowe udary typu surge obejmują:


● poziomy probiercze: ± 8,4 kV,
● przebieg napięciowy: 1,2/50 µs (w warunkach obwodu otwartego),
● udar prądowy typu 8/20 µs w stanie zwarcia,
● badane przyłącza: zasilające 1 fazowe oraz 3 fazowe, zasilające DC oraz linie WE-WY (nieekranowane niesymetryczne oraz ekranowane).

Wyposażenie stanowiska:

W skład stanowiska do badań na wysokonapięciowe udary typu Surge wchodzą:

  • Generator hybrydowy NSG 2050 z modułem kształtowania impulsu PNW 2050/8 firmy Schaffner zawierający rezystory dodatkowe 10 Ω i 40 Ω;
  • Trójfazowa sieć sprzęgająco-odsprzęgająca typu CDN 133;
  • Sieć sprzęgająco-odsprzęgająca typu CDN117 wraz z dodatkowymi akcesoriami: sprzęgaczem INA170, INA171 oraz INA174
  • Ziemia odniesienia (GRP)