Badania elektryczne i badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Laboratorium Signal Cert oferuje badanie urządzeń elektrycznych lub elektronicznych i ich poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym. Nasze stanowiska pomiarowe uzyskały pozytywną opinię Polskiego Centrum Akredytacji. Dzięki wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu naszych inżynierów oraz urządzeniom pomiarowym najlepszej jakości zdobyliśmy uznanie klientów w tej dziedzinie badań. 

Zakres badań elektrycznych

W zakresie badań elektrycznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań odporności urządzeń:

  • rezystancji elektrycznej izolacji wg akredytowanej procedury badawczej LB-1.01 wersja 3.00;
    • zakres: do 20,00 GΩ
    • napięcia probiercze: 500 i 1000 VDC.
  • wytrzymałości elektrycznej izolacji według wymagań normy PN-EN 61180:2016-12;
    • zakres: 500 ÷ 5000 VAC, 50 Hz,
    • 500 ÷ 6000 VDC.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Badania EMC określają poziom odporności danego urządzenia w wybranym środowisku elektromagnetycznym, a także zdolność danego urządzenia do wpływania na inne przyrządy elektryczne pracujące w pobliżu, czyli emisję zaburzeń. Zakłócenia mogą być wywołane poprzez pola elektromagnetyczne, fale elektrostatyczne, radiowe czy powiązane zjawiska. 

W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań akredytowanych:

Pomiary urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz Badania EMC wykonywane w naszym Laboratorium są zgodne z Dyrektywą EMC, obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. Korzystamy ze sprawdzonej aparatury pomiarowej. Jednostka Certyfikująca, działająca przy naszym Laboratorium może od razu dokonać certyfikacji danego urządzenia.