Badania mechaniczne

Badania mechaniczne wykonywane są przez laboratoria i wybrane jednostki, które posiadają akredytację, i stanowią jedyny skuteczny sposób na sprawdzenie odporności danego urządzenia lub materiału. Badania te pozwalają sprawdzić czy części do maszyn i urządzenia są wytrzymałe, a w konsekwencji bezpieczne. Dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczemu, specjalistycznej wiedzy i dokładności pomiarowej, firma Signal Cert Sp. z o.o. jest w stanie zagwarantować obiektywną ocenę i skuteczność badań.

Badania mechaniczne w Signal Cert Sp. z o.o.

W zakresie badań mechanicznych Laboratorium Signal Cert oferuje przeprowadzenie następujących badań akredytowanych:


● Pomiary siły wg procedury badawczej LB-1.07.

Zakres pomiarowy:
○ w laboratorium: do 100kN,
○ w terenie: do 15 kN.


Badania mechaniczne wykonywane są według znormalizowanych metod i procedur badawczych. Misja laboratorium Signal Cert Sp. z o.o., w którym prowadzone są wszelkie prace badawcze, to bezstronne i rzetelne wykonywanie prac badawczych. Dzięki temu firma Signal Cert może oferować wysoki poziom realizowanych usług. Ponadto wszystkie badania prowadzone są zgodnie z europejskimi zasadami zgodności (European Rules of Conformity) oceny wyrobów i urządzeń w dziedzinie transportu szynowego.

Procedura badawcza LB-1.07.

Procedura badawcza LB-1.07. dotyczy elementów i urządzeń mechanicznych oraz urządzeń elektromechanicznych (np. pomiary sił nastawczych, trzymania i rozprucia napędów zwrotnicowych, sprężyn, drągów rogatkowych, itp.), które można zamontować na maszynie wytrzymałościowej w sposób pozwalający na wykonanie pomiarów. W ramach badań sprawdzana jest podatność wyrobu na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie, a także podatność na pękanie lub złamanie. Dokładny zakres danego badania ustalany jest indywidualnie, zgodnie ze specyfiką danego wyrobu lub systemu i obowiązującymi go normami i procedurami badawczymi.


Stanowisko Hydropuls


Stanowisko Hydropuls firmy Instron Schenck wykorzystywane jest do pomiarów sił wymuszanych przez badane wyroby oraz przez hydrauliczne stanowisko badawcze w zakresie do 100 kN.


Miernik sił Pamar MS


Miernik sił Pamar MS służy do pomiarów sił wymuszanych przez elementy badane w zakresie do 15kN.