Badania mechaniczne

W zakresie badań mechanicznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań akredytowanych:

  • Pomiary siły wg procedury badawczej LB-1.07.
    Zakres pomiarowy:
    • w laboratorium: do 100kN;
    • w terenie: do 15 kN.