Badania 50617-2

Europejska norma PN EN 50617-2:2015-12 stosowana jest przy dopuszczaniu systemów i taborów kolejowych na wybranych trasach. Proces dopuszczenia do eksploatacji typu lub z typem urządzeń wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań i procesu certyfikacji, które oferuje przedsiębiorstwo Signal Cert Sp. z o.o.

 

Badania parametrów pól elektromagnetycznych

Wykonywanie pomiarów wpływu pól magnetycznych emitowanych przez pojazdy trakcyjne jest istotnym elementem badań kompatybilności elektromagnetycznej taboru, który porusza się po torach kolejowych. W przypadku badań 50617-2 kontrolowana jest kompatybilność pomiędzy taborem, a urządzeniami detekcji pociągu. Wpływ na kompatybilność mają zarówno czynniki  fizyczne, jak i elektromagnetyczne. Mowa tu m.in. o charakterystyce torów, minimalnej długości obwodów torowych, minimalnej długości pociągu, maksymalnej prędkości czy czasie reakcji obwodów torowych.

Europejska norma PN-EN 50617-2

Techniczne parametry systemów wykrywania pociągu dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego obejmują również parametry dotyczące projektowania i stosowania systemów liczników osi. Przy czym prawidłowe funkcjonowanie liczników zależy od wrażliwości elektromagnetycznej czujnika wykrywania koła. W normie PN-EN 50617-2 określono także parametry dotyczące systemów licznika osi, pociągu, toru czy parametry środowiskowe. Norma zawiera metody pomiaru kompatybilności dla nowych pojazdów, które mają być dopuszczone do eksploatacji na poszczególnych trasach. W trakcie badania sprawdzany jest również związek bezpieczeństwa każdego parametru uwzględnionego w danej europejskiej normie. Dokładny zakres akredytacji laboratorium Signal Cert Sp. z o.o. znaleźć można na naszej stronie oraz na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 516).