Badania rezystancji izolacji

Badania rezystancji izolacji to proces pomiarowy, który ma na celu określenie jakości izolacji elektrycznej w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Badanie to polega na pomiarze oporu elektrycznego izolacji między przewodami elektrycznymi a ziemią lub innymi przewodnikami.

Proces badania polega na zastosowaniu specjalnego urządzenia zwanej megometrem, które generuje napięcie na przewodnikach poddawanych badaniu. Napięcie to jest znacznie większe niż napięcie robocze zwykle stosowane w urządzeniach, co umożliwia wykrycie ewentualnych uszkodzeń izolacji.

Podczas badania wartość rezystancji izolacji jest mierzona i porównywana z wartościami dopuszczalnymi dla danego urządzenia lub instalacji. Niskie wartości rezystancji izolacji mogą wskazywać na uszkodzenia lub zużycie izolacji, co może prowadzić do awarii urządzenia lub ryzyka porażenia prądem.

Badania rezystancji izolacji są ważnym elementem przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Są one przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, a ich wyniki są dokumentowane w celu dalszej analizy i ewentualnych działań naprawczych.

Badania izolacji elektrycznej w Signal Cert

W zakresie badań elektrycznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań odporności urządzeń:

- rezystancji elektrycznej izolacji wg akredytowanej procedury badawczej:

  • zakres: do 20,00 GΩ
  • napięcia probiercze: 500 i 1000 VDC.

- wytrzymałości elektrycznej izolacji według wymagań normy PN-EN 61180:2016-12 „Wysokonapięciowa technika probiercza dla urządzeń niskiego napięcia. Definicje, wymagania dotyczące prób i procedur, urządzenia probiercze”:

  • zakres: 500 ÷ 5000 VAC, 50 Hz,
  • 500 ÷ 6000 VDC.

Stanowisko do badania rezystancji i wytrzymałości elektrycznej izolacji tworzą:
- aparat do prób napięciowych TOS 9201,
- stół wyłożony izolacyjną płytą gumową,
- gumowe rękawice,
- dywanik dielektryczny ochronny.

Test rezystancji i wytrzymałości elektrycznej izolacji niezawodnie wykrywa ubytki izolacji. Odpowiednia izolacja zapewnia użytkownikowi danego urządzenia bezpieczeństwo poprzez brak możliwości bezpośredniego dotknięcia żył przewodów będących normalnie pod napięciem. Oprócz tego dobrze dobrana izolacja uchroni daną instalację przed zwarciami między przewodami lub obudową urządzenia (PE).
Stosowanie obu metod badawczych (rezystancja + wytrzymałość elektryczna izolacji) jest również często spotykane w normach i specyfikacjach wymagań, np. PN-EN 50124-1 czy Ie-110 (Instrukcja PKP PLK S.A.).

Laboratorium Signal Cert oferuje badanie rezystancji izolacji. Nasze stanowiska pomiarowe uzyskały pozytywną opinię Polskiego Centrum Akredytacji. Dzięki wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu naszych inżynierów oraz urządzeniom pomiarowym najlepszej jakości zdobyliśmy uznanie klientów w tej dziedzinie badań.