Badania środowiskowe 50125-3

50125-3 to norma europejska dotycząca bezpieczeństwa kolejowego. Norma ta dotyczy aplikacji kolejowych i określa wymagania dotyczące projektowania, budowy, uruchamiania i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz urządzeń stosowanych w systemach kolejowych.

Norma 50125-3 obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem kolejowym, w tym:

 • wymagania dotyczące projektowania, budowy i utrzymania torów kolejowych,
 • wymagania dotyczące systemów zasilania, sygnalizacji, sterowania ruchem kolejowym oraz systemów bezpieczeństwa,
 • wymagania dotyczące urządzeń, takich jak semafory, urządzenia sygnalizacyjne, kable i złącza, stosowanych w systemach kolejowych,
 • wymagania dotyczące testowania, certyfikacji i oceny zgodności systemów kolejowych.

Badania środowiskowe wg normy 50125-3 to procedury mające na celu zbadanie wpływu różnych warunków środowiskowych na wydajność i niezawodność urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz systemów sterowania. Norma ta określa wymagania dla testów i procedur oceny dla urządzeń stosowanych w ruchu kolejowym.

Badania środowiskowe mają na celu zapewnienie, że urządzenia te będą działać niezawodnie i skutecznie w różnych warunkach klimatycznych, takich jak wilgotność, temperatury, wibracje, pyły, czy wstrząsy, a także wobec innych czynników zewnętrznych, takich jak elektromagnetyczne pola promieniowania, wyładowania atmosferyczne i zakłócenia elektromagnetyczne.

Badania środowiskowe 50125-3 obejmują szereg działań mających na celu ocenę wpływu otoczenia na obiekt kolejowy. Oto najważniejsze elementy tych badań:

 1. Analiza warunków środowiskowych: obejmuje badania związane z geologią, hydrologią, klimatem, topografią i innymi aspektami środowiska naturalnego, które mogą mieć wpływ na obiekt kolejowy.
 2. Analiza zagrożeń naturalnych: ocena ryzyka związanego z występowaniem zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, osunięcia ziemi, huragany i inne, które mogą wpłynąć na obiekt kolejowy.
 3. Analiza zagrożeń antropogenicznych: badanie potencjalnych zagrożeń wynikających z działalności człowieka, takich jak wypadki drogowe, pożary, eksplozje, zanieczyszczenie środowiska i inne.
 4. Analiza wpływu środowiska na obiekt kolejowy: ocena wpływu czynników środowiskowych na obiekt kolejowy, w tym na elementy infrastruktury, takie jak tory, mosty, tunele i stacje.
 5. Analiza wpływu obiektu kolejowego na środowisko: ocena wpływu obiektu kolejowego na środowisko naturalne i społeczne, w tym na jakość powietrza, hałas, krajobraz i życie mieszkańców.
 6. Plan działań zapobiegawczych i korygujących: opracowanie strategii i działań mających na celu zmniejszenie wpływu czynników środowiskowych na obiekt kolejowy oraz ograniczenie wpływu obiektu kolejowego na środowisko.
 7. Raportowanie wyników badań: przedstawienie wyników badań w formie raportu, który zawiera ocenę ryzyka i zalecenia dotyczące działań zapobiegawczych i korygujących.

Norma 50125-3 określa między innymi badania takie jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność, wiatr, deszcz, śnieg i grad, lód, promieniowanie słoneczne, burze (wyładowania atmosferyczne), zanieczyszczenia, ochrona pożarowa, wibracje i udary, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) oraz zasilania. Na całość tej normy Signal Cert jest w stanie przeprowadzić badania / opracować odpowiednie opinie techniczne.

Badania środowiskowe 50125-3 w Signal Cert

Norma 50125-3 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i personelu pracującego na kolei oraz zapobieganie wypadkom i awariom w systemach kolejowych. Jest to ważna norma dla firm działających w branży kolejowej oraz dla organów regulacyjnych i nadzorczych.

Badania środowiskowe 50125-3 są wymagane dla poszczególnych systemów i urządzeń przez UTK – Lista Prezesa UTK.

Signal Cert to firma z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca najnowocześniejsze, akredytowane laboratorium oraz zespół specjalistów, którzy wykonują badania zgodnie z najwyższym standardem, zgodnie z normą 17025. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie uzyskania dopuszczenia do eksploatacji lub innym, nie wahaj się skontaktować z naszym laboratorium i złożyć zapytanie ofertowe.