Badania klimatyczne

W zakresie badań klimatycznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań akredytowanych:

  • Badanie odporności i wytrzymałości na suche gorąco w zakresie próby B wg PN-EN 60068-2-2:2009;
  • Badanie odporności i wytrzymałości na zimno zakresie próby A wg PN-EN 60068-2-1:2009;
  • Badanie odporności i wytrzymałości na wilgotne goraco stałe w zakresie próby Cab wg PN-EN 60068-2-78:2013-11;
  • Badanie odporności i wytrzymałości na wilgotne gorąco cykliczne w zakresie próby Db (wariant II) wg 60068-2-30:2008.

Laboratorium posiada wzorcowaną komorę klimatyczną umożliwiającą przeprowadzenie badań na urządzeniu o maksymalnych wymiarach 1500x1600x2000 mm przy następujących parametrach narażania:

  • zakres temperatury: -60 ÷ +85°C;
  • wilgotność względna: maks. 95%;
  • czas narażania: dowolny, zgodnie z życzeniem klienta;