Badania ESD 61000-4-2

W zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Laboratorium Signal Cert Sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie badań akredytowanych, w tym badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) wg PN-EN 61000-4-2:2011. W ramach prowadzonych badań przestrzegane są wszelkie obowiązujące normy.

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) polegają na przenoszeniu ładunku elektrycznego między ciałami o różnych potencjałach elektrostatycznych w chwili ich zbliżenia lub bezpośredniego zetknięcia.

Badania odporności na ESD wg 61000-4-2

Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) stosuje się w celu określania, czy EUT i/lub systemy elektroniczne są w pełni bezpieczne i przydatne do stosowania. Prace badawcze w Signal Cert Sp. z o.o. wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi w dziedzinie urządzeń i systemów. Wyładowania elektrostatyczne niosą zagrożenie wybuchu i pożaru w strefach potencjalnie wybuchowych, dlatego tak istotne jest przeprowadzenie akredytowanych badań z udziałem nowocześnie wyposażonego zaplecza badawczego i wysokiej jakości stanowiskami pomiarowymi. Proces wykonywania wszystkich badań w Signal Cert Sp. z o.o. jest zgodny z obowiązującymi normami i standardami przeprowadzenia badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Badania odporności na wyładowania elektryczności statycznej (ESD) obejmują następujące parametry:
● poziomy probiercze: dla wyładowań kontaktowych do ± 8 kV,
● dla wyładowań w powietrzu do ± 15 kV.

Wyposażenie stanowiska

Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne przeprowadza się na stanowisku, w skład którego wchodzą:

  • Pistolet probierczy NSG 457 firmy Schaffner wraz z końcówkami do wyładowań poprzez przerwę powietrzną i metodę kontaktową;
  • Płyta aluminiowa stanowiąca ziemię odniesienia (GRP);
  • Stół drewniany o wysokości 0,8 m z poziomą płaszczyzną sprzęgającą HCP połączoną z uziemieniem poprzez oporniki 470 kΩ;
  • Płyta do wyładowań pośrednich.