Badania Burst 61000-4-4

W Signal Cert Sp. z o.o. wykonywane są badania EMC prowadzone zgodnie z międzynarodowymi normami określonymi przez IEC, czyli Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Badania BURST z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych (EMC) przeprowadzane są dzięki ogromnym możliwościom zaplecza badawczego.

Standardy EMC — Badania Burst 61000-4-4


IEC 61000-4-4 jest to elektryczny test odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (z ang. Burst Immunity Test). Test ten pozwala na sprawdzenie odporności urządzeń na zaburzenia przejściowe wywołane m.in. nagłym zerwaniem przepływu prądu w obwodach indukcyjnych. Norma IEC 61000-4-4 opisuje metody badań, aparaturę badawczą oraz określa kalibrację pola. Według normy kluczowe jest wyposażenie stanowiska badawczego, które powinno obejmować generator zaburzeń, klamrę pojemnościową i sieć sprzęgająco-odsprzęgająca. Badanie odporności na zaburzenia przejściowe wykonywane są przy użyciu skutecznych i wysokiej jakości przyrządów, a same procedury badań odporności na zaburzenia typu BURST są rygorystycznie przestrzegane w przedsiębiorstwie Signal Cert Sp. z o.o.

Parametry dla badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych obejmują:


● poziomy probiercze: ± 4 kV,
● częstotliwość powtarzania impulsów 5 i 100 kHz,
● badane przyłącza: zasilające 1 fazowe, zasilające DC, uziomu oraz linie WE-WY.

Wyposażenie stanowiska:


W skład stanowiska do badań na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu Burst wchodzą:

  • Generator NSG 2050 z modułem kształtowania impulsu PNW 2225 wyposażonym w wewnętrzną sieć sprzęgającą;
  • Trójfazowa sieć sprzęgająco-odsprzęgająca typu CDN 133;
  • Klamra sprzęgająca
  • Ziemia odniesienia (GRP)