Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa

Laboratorium wykonuje akredytowane badania funkcjonalne i bezpieczeństwa następujących systemów sterowania ruchem kolejowym:

 • Systemy stacyjne przeznaczone do prowadzenia ruchu pociągów i sterowania ruchem manewrowym na posterunkach nastawczych;
 • Systemy blokady liniowej przeznaczone do regulacji następstwa pociągów oraz ustalenia kierunku ruchu na szlaku;
 • Systemy zdalnego sterowania i kierowania ruchem przeznaczone do nastawiania z odległości urządzeń srk zainstalowanych na posterunkach ruchu i kierowania ruchem;
 • Systemy kontroli prowadzenia pociągów przeznaczone do kontroli czujności maszynisty, kontroli prędkości jazdy pociągu i sterowania hamowaniem (część urządzeń tych systemów zainstalowana jest na pokładzie lokomotywy, a część zainstalowana jest przy torze);
 • Systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych przeznaczonych do ostrzegania użytkownika drogi o zbliżaniu się pojazdów szynowych;
 • Systemy stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów przez tabor kolejowy oraz przekazywania personelowi obsługi urządzeń srk informacji w tym zakresie; oraz systemy zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Badania są przeprowadzane wg procedury badawczej LB-2.01.

Podczas badań sprawdzane są następujące parametry:

 • Parametry funkcjonalne (wg PN-EN 50129:2007 aneks B2.3);
 • Parametry bezpieczeństwa funkcjonowania (wg PN-EN 50129:2007 aneks B3 i B4);
 • Integralność oprogramowania i sprzętu (wg PN-EN 50128:2011 aneks A, tab. A6 poz. 1 i 2);
 • Reakcja systemu na uszkodzenia podczas wykonywania funkcji lub czuwania (wg PN-EN 50129:2007 aneks E, tab. E5 poz. 6-9);
 • Reakcja systemu na błędy systematyczne podczas wykonywania określonej funkcji lub czuwania (wg PN-EN 50129:2007 aneks E, tab. E5 poz. 1);

Laboratorium przeprowadza również akredytowane testy kwalifikacyjne ww. systemów wg procedury badawczej LB-2.03, podczas których wyznacza parametry kwalifikacyjne bezpieczeństwa funkcjonowania w warunkach eksploatacji (wg PN-EN 50129:2007 aneks B6) z wyznaczaniem:

 • średniego czasu działania między uszkodzeniami,
 • średniego czasu do utrzymania,
 • oczekiwanego czasu do naprawy,
 • dostępności.
 • Badania elektryczne i kompatybilności elektromagnetycznej EMC

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22