Badania mechaniczne

W zakresie badań mechanicznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań:

 • Pomiary siły (badanie akredytowane) wg procedury badawczej LB-1.07.
  Zakres pomiarowy:
  • w laboratorium: do 100kN;
  • w terenie: do 15 kN.
 • Badanie odporności i wytrzymałości na wibracje sinusoidalne (badanie nieakredytowane) w zakresie próby Fc wg PN-EN 60068-2-6:2008.
  Parametry narażania:
  • zakres częstotliwości: 1 ÷ 500 Hz,
  • amplituda przemieszczenia: 0,01 ÷ 30 mm;
  • amplituda przyspieszenia: maks. 300 m/s2 (30 g);
  • masa obiektu badanego: w zależności od ostrości narażeń, maks. 80 kg.
 • Badanie odporności i wytrzymałości na udary (badanie nieakredytowane) w zakresie próby Ea wg PN-EN 60068-2-27:2009.
  Parametry narażania:
  • przyspieszenie: maks. 2000 m/s2 (200 g);
  • czas trwania impulsu: maks. 18 ms;
  • kształt impulsu: półsinusoida;
  • masa obiektu badanego: 200 kg.