Badania elektryczne i kompatybilności elektromagnetycznej EMC

W zakresie badań elektrycznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań:

 • rezystancji elektrycznej izolacji
  akredytowana metoda badawcza: procedura LB-1.01;
  zakres: do 400 GΩ
  napięcia probiercze 10 ÷ 1000 VDC oraz  500, 1000 i 2500 VDC

 • wytrzymałości elektrycznej izolacji
  akredytowana metoda badawcza: PN-IEC 1180-1:1996 + Ap1:1999, procedura LB-1.01;
  zakres: 500 ÷ 5000 VAC, 50 Hz,
              500 ÷ 6000 VDC;

W zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań:

 • odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
  akredytowana metoda badawcza: PN-EN 61000-4-2:2011;
  poziomy probiercze: dla wyładowań kontaktowych do ± 8 kV,
                                  dla wyładowań w powietrzu do ± 15 kV;

 • odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (Burst)
  akredytowana metoda badawcza: PN-EN 61000-4-4:2013-05;
  poziomy probiercze: do ± 4,8 kV;
  częstotliwość powtarzania impulsów 5 i 100 kHz;
  badane przyłącza: zasilające 1 i 3 fazowe oraz linie WE-WY;

 • odporności na wysokoenergetyczne udary (Surge)
  akredytowana metoda badawcza: PN-EN 61000-4-5:2010;
  poziomy probiercze: do ± 6,6 kV;
  badane przyłącza: zasilające 1 i 3 fazowe oraz linie WE-WY;