Badania elektryczne i kompatybilności elektromagnetycznej EMC

W zakresie badań elektrycznych Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań akredytowanych:

 • rezystancji elektrycznej izolacji wg procedury badawczej LB-1.01;
  zakres: do 9,99 GΩ
  napięcia probiercze: 500 i 1000 VDC.

 • wytrzymałości elektrycznej izolacji wg PN-IEC 1180-1:1996 + Ap1:1999;
  zakres: 500 ÷ 5000 VAC, 50 Hz,
              500 ÷ 6000 VDC.

W zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) Laboratorium oferuje przeprowadzenie następujących badań akredytowanych:

 • odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) wg PN-EN 61000-4-2:2011;
  poziomy probiercze: dla wyładowań kontaktowych do ± 8 kV,
                                  dla wyładowań w powietrzu do ± 15 kV.

 • odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (Burst) wg PN-EN 61000-4-4:2013-05;
  poziomy probiercze: do ± 4 kV;
  częstotliwość powtarzania impulsów 5 i 100 kHz;
  badane przyłącza: zasilające 1 fazowe oraz linie WE-WY.

 • odporności na wysokoenergetyczne udary (Surge) wg PN-EN 61000-4-5:2014-10 + A1:2018-01;
  poziomy probiercze: do ± 4 kV;
  badane przyłącza: zasilające 1 i 3 fazowe oraz linie WE-WY.