Kontakt

  • SIGNAL CERT Sp. z o.o.
  • Laboratorium Badawcze
  • Jednostka Certyfikująca
 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy • XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000497991
NIP: 5252577782 • REGON: 147059999 • Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
Deutsche Bank PBC S.A. • nr konta: 70 1910 1048 2787 2844 3093 0001 (PLN) lub 16 1910 1048 2787 2844 3093 0003 (EUR)

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy • XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000497991
NIP: 5252577782 • REGON: 147059999 • Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
Deutsche Bank PBC S.A. • nr konta: 70 1910 1048 2787 2844 3093 0001 (PLN) lub 16 1910 1048 2787 2844 3093 0003 (EUR)

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy • XII Wydział Gospodarczy KRS • KRS: 0000497991
NIP: 5252577782 • REGON: 147059999 • Wysokość kapitału zakładowego: 250 000,00 PLN
Deutsche Bank PBC S.A. • nr konta: 70 1910 1048 2787 2844 3093 0001 (PLN) lub 16 1910 1048 2787 2844 3093 0003 (EUR)