O nas

Signal Cert Sp. z o.o. zajmuje się certyfikacją i badaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w ramach tych działalności zostały powołane:

 • Jednostka Certyfikująca Signal Cert – certyfikująca wyroby w zakresie urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wchodzących w skład podsystemu strukturalnego „sterowanie” urządzenia przytorowe i pokładowe. Jednostka Certyfikacyjna Signal Cert swoją działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.
 • Laboratorium Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego (UiSSTS) – prowadzące działalność badawczą w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na potrzeby uzyskiwania dopuszczeń do eksploatacji jednostki certyfikującej jak i dla klientów zewnętrznych. Działalność Laboratorium UiSSTS prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Działalność Laboratorium UiSSTS prowadzona jest z wieloletnią tradycją i doświadczeniem sięgającym ponad 50 lat. O poziomie i zakresie wykonywanych usług świadczy akredytacja laboratorium wydana przez Polskie Centrum Akredytacyjne o numerze AB-516.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert we współpracy z Laboratorium UiSSTS oraz innymi laboratoriami zewnętrznymi świadczy usługi certyfikacyjne pozwalające na ubieganie się o wydanie przez Urząd Transportu Kolejowego terminowego/bezterminowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń srk lub też wystawienie deklaracji zgodności z typem. Jednostce został nadany przez Polskie Centrum Akredytacji numer akredytacji
AC-194.

Misją jednostki certyfikującej w obszarze certyfikacji wyrobów oraz laboratorium w obszarze badań laboratoryjnych jest bezstronne i rzetelne podejmowanie działań w oparciu o niezależność i profesjonalny poziom usług.

Signal Cert Sp. z o.o. w konsorcjum z Instytutem Logistyki i Magazynowania z Poznania realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru.

Celem projektu jest opracowanie wytycznych technicznych, które pozwolą na osiągnięcie odpowiedniego środowiska pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), które są szczególnie narażone na zaburzcenia pochodzące od nowoczesnego taboru w postacie pól magnetycznych/elektromagnetycznych.

Nr projektu: POIR.04.01.01-00-0021/17

Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Wartość projektu: 2 237 500,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 966 687,50 PLN

 • Badania elektryczne i kompatybilności elektromagnetycznej EMC

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22