Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK)

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) to lista podmiotów, które otrzymały pozwolenie na wykonywanie działań związanych z transportem kolejowym na terenie Polski. UTK to polska agencja rządowa, która odpowiada za nadzór i regulację działań związanych z transportem kolejowym w Polsce.

Co zawiera Lista Prezesa UTK?

Dokument ten zawiera wymagania techniczne i procedury związane z bezpieczeństwem eksploatacji kolei w Polsce. W celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa, przedsiębiorstwo kolejowe musi spełnić wymagania określone w tej liście.

Lista Prezesa UTK obejmuje podmioty, które uzyskały pozwolenie na wykonywanie działań takich jak: przewóz osób i towarów koleją, prowadzenie stacji kolejowych, zarządzanie infrastrukturą kolejową, a także wiele innych.

Zgodność z LPUTK

Podmioty, które chcą uzyskać pozwolenie na wykonywanie działań związanych z transportem kolejowym, muszą spełnić określone wymagania i złożyć stosowne wnioski w UTK. Urząd transportu kolejowego dokonuje weryfikacji tych wniosków i podejmuje decyzję o przyznaniu pozwolenia.

Lista Prezesa UTK jest regularnie aktualizowana w zależności od zmian w sytuacji prawnej, ekonomicznej i technicznej podmiotów, które na niej się znajdują. Podmioty, które straciły pozwolenie na wykonywanie działań związanych z transportem kolejowym, są usuwane z listy.

Lista Prezesa UTK jest ważna dla osób, które korzystają z usług transportu kolejowego w Polsce, ponieważ zapewnia, że podmioty, które wykonują te usługi, spełniają określone wymagania i są pod stałym nadzorem UTK.