Niezależna Ocena Bezpieczeństwa - Independent Safety Assessment (ISA)

Jednostka certyfikująca SIGNAL CERT oferuje także usługi związane z niezależną oceną bezpieczeństwa (ang. ISA – independent safety assessment) urządzeń i systemów zgodnie z wymaganiami serii norm Cenelec 5012x  dla firm krajowych i zagranicznych. Niezależna ocena bezpieczeństwa jest objęta zakresem akredytacji jednostki certyfikującej i jest wykonywana zgodnie z programem certyfikacji bezpieczeństwa technicznego JCPR-04.

Ocena bezpieczeństwa systemów kolejowych

Ocena ISA (Independent Safety Assessment) dedykowana dla systemów kolejowych jest procesem przeprowadzanym przez niezależnych oceniających, którzy weryfikują, czy architektura kolejowa spełnia wymagania norm bezpieczeństwa i czy działa w sposób, który minimalizuje ryzyko wypadków lub incydentów. Ocena ta obejmuje między innymi:

  • analizę dokumentacji technicznej, projektowej, wykonawczej i instrukcji obsługi. Na tym etapie komisja kontrolna weryfikuje zgodność urządzenia z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi.
  • badania laboratoryjne i testy funkcjonalne - z wykorzystaniem symulatorów i w warunkach laboratoryjnych.
  • fazę weryfikacji i walidacji systemów - eksperci przeprowadzają testy systemów na infrastrukturze kolejowej oraz ich współdziałanie z innymi urządzeniami sterowania ruchem na kolei.
  • ocenę działania w warunkach rzeczywistych - kontroli podlega między innymi wpływ warunków atmosferycznych, drgań i innych czynników zewnętrznych.

Celem oceny jest zapewnienie, że system kolejowy jest bezpieczny dla użytkowników, personelu i innych osób związanych z jego użytkowaniem. Raport końcowy potwierdza, że urządzenie, pojazd, sygnalizacja czy system elektroniczny spełniają wymogi zgodne z rozporządzeniem lub identyfikuje potencjalne błędy i zagrożenia. Dzięki czemu klient może wdrożyć odpowiednie zmiany, aby zagwarantować działanie w wymaganym zakresie bezpieczeństwa.

Certyfikacja bezpieczeństwa ISA zgodna z normą EN 50126-1:2017

Norma dotycząca oceny bezpieczeństwa dla systemów kolejowych to EN 50126-1:2017 "Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 1: Proces ogólny RAMS", która stanowi część szerszej rodziny norm EN 50126, EN 50128 i EN 50129. Norma EN 50126-1:2017 określa wymagania dla oceny niezawodności, utrzymania i bezpieczeństwa systemów kolejowych, w tym procedur i metodologii ISA, których celem jest niezależne potwierdzenie, że system jest bezpieczny w użyciu oraz spełnia wymagania bezpieczeństwa. Ocena ISA odnosi się do całego systemu kolejowego, włącznie z infrastrukturą, taborami kolejowymi oraz systemami informatycznymi i elektronicznymi, które są używane w systemie kolejowym.

Eksperci z branży kolejowej

Signal Cert to połączenie dwóch innowacyjnych jednostek: laboratorium obejmującego sektor badawczy oraz akredytowanej jednostki certyfikującej. Dzięki temu w jednym miejscu mogą Państwo zlecić wykonanie badań środowiskowych, klimatycznych, mechanicznych czy elektrycznych i uzyskać certyfikat. Polegamy na naszej inżynierskiej wiedzy i ogromnym doświadczeniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


Dowiedz się więcej z naszego informatora!