W dniu 18 czerwca 2024 roku firma Signal Cert w składzie: kierownik Laboratorium Sebastian Sroka oraz technik laboratoryjny / młodszy specjalista ds. badań i certyfikacji Szymon Tetla udała się na dzień z pracodawcą w Transporcie Szynowym na Politechnikę Śląską w Katowicach. Stanowisko naszej firmy było bardzo dobrze przyjęte przez studentów i kandydatów na studentów (licealiści / technicy), o czym mogą świadczyć liczne rozmowy i zaciekawienie pracą w Laboratorium i Jednostce Certyfikującej. W trakcie nich zaprezentowano obszar działalności firmy Signal Cert. Liczna grupa studentów była zainteresowana odbyciem praktyk oraz stażów w naszej firmie. Udział w dniu otwartym miał na celu także reklamę naszej firmy oraz wzbudzenie świadomości wśród młodych osób o bardzo istotnej i ważnej roli Laboratoriów i Jednostek Certyfikujących w obszarze szeroko pojętej kolei.

Za możliwość udziału w targach pracy oraz udostępnienie stanowiska cała firma Signal Cert chciałaby podziękować Politechnice Śląskiej, a w szczególności Panu dr inż. Adam Mańka.  

Poniżej fotorelacja z całego wydarzenia.

zdj11.png

zdj12.png

zdj13.png

zdj14.png

zdj15.png