W dniach 06 - 08 marzec 2024 roku w Wiśle w Hotelu Crystal Mountain odbył się Międzynarodowy Kongres Kolejowy i Intermodalny. Organizatorem tego wydarzenia byli: OLTIS Polska oraz První Signální. Kongres podzielono na cztery bloki tematyczne – pierwszy związany był ze sterowaniem i zarządzaniem ruchem kolejowym, drugi dotyczył finansowania, procedur oraz konkurencyjności, trzeci obejmował swoim zakresem tematykę kolei dla aglomeracji i przemysłu, natomiast ostatni z bloków odnosił się do marketingu i kontraktowania przewozów.  Podczas Kongresu poruszono ważne kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wśród licznych osób reprezentujących różne obszary rynku kolejowego możemy wyróżnić m.in. Reprezentanta Ministerstwa Infrastruktury – Pana Adriana Mazura  czy Pana Tomasza Niedzieli z Kolei Śląskich. Na Sympozjum poruszone zostały bardzo istotne tematy w postaci merytorycznych i aktualnych prezentacji związanych bezpośrednio z zarządzeniem, rozwojem, instalacją oraz eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Z ramienia Signal Cert na wydarzeniu obecni byli: Prezes Signal Cert Sp. z o.o. – Pan Piotr Abramczyk, kierownik Laboratorium – Pan Sebastian Sroka, kierownik Jednostki Certyfikującej – Pan Wojciech Hulak oraz młodszy specjalista ds. badań i certyfikacji – Pan Maksymilian Tomasz, który był jednocześnie prelegentem podczas wydarzenia. Tematem wykładu zaprezentowanego przez Maksymiliana były problemy w badaniach i certyfikacji urządzeń SRK. Podczas prelekcji zostały zaprezentowane obszary działalności Signal Cert oraz przedstawiono trudne zagadnienia związane z certyfikacją i dopuszczaniem urządzeń i systemów srk do eksploatacji w transporcie kolejowym.

Więcej na temat wydarzenia przeczytają Państwo tu [link https://www.systemykolejowe.pl/]

Poniżej fotorelacja z całego wydarzenia.

zdj1.png

zdj2.png

zdj3.png

zdj4.png

zdj5.png