Signal Cert jako Partner II Ogólnopolskiego Sympozjum Bezpieczeństwa i Inżynierii Transportu Kolejowego

W dniach 26-28 października w Krakowie odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwa i Inżynierii Transportu Kolejowego. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Transportu Kolejowego. Podczas Sympozjum poruszono ważne kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wśród licznych osób reprezentujących różne obszary rynku kolejowego możemy wyróżnić m.in. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Pana Ignacego Górę, Przewodniczącego i Członka Stałego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Pana Tadeusza Rysia oraz Pana Karola Trzońskiego czy Pana Piotra Cukierskiego (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej). Na Sympozjum poruszone zostały bardzo ciekawe tematy w postaci merytorycznych i aktualnych prezentacji związanych bezpośrednio z inżynierią w transporcie kolejowym oraz bezpieczeństwem i certyfikacją (m.in. dzięki bardzo ciekawym wystąpieniom przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego). Z ramienia Signal Cert na wydarzeniu obecni byli Szanowni Prezesi – Pan Piotr Abramczyk i Pan Jarosław Czarnecki oraz kierownik Laboratorium – Sebastian Sroka i kierownik Jednostki Certyfikującej – Wojciech Hulak. Podczas prelekcji zostały zaprezentowane obszary działalności Signal Cert oraz przedstawiono trudne zagadnienia związane z ocenami zgodności, certyfikacją i dopuszczaniem urządzeń i systemów srk do eksploatacji w transporcie kolejowym.
Jako Partner wydarzenia chcielibyśmy podziękować wszystkim firmom i instytucjom biorącym udział w Sympozjum, w szczególności Panu Dr Wojciechowi Gamon oraz Panu Dr Pawłowi Rolek, którzy zaprezentowali bardzo ciekawe wykłady oraz spisali się znakomicie jako organizatorzy.
Więcej na temat wydarzenia przeczytają Państwo tu oraz tu.

signal cert krakow 1

signal cert krakow 2

signal cert krakow 3

signal cert krakow 4

signal cert krakow 5

signal cert krakow 6