Spotkanie ze studentami na Politechnice Śląskiej

W dniu 9 grudnia 2022 roku przedstawiciele firmy Signal Cert w składzie: kierownik Laboratorium Sebastian Sroka oraz kierownik Jednostki Certyfikującej Wojciech Hulak udali się z wizytą na Politechnikę Śląską Wydział Transportu w Katowicach. Podczas spotkania ze studentami 3 roku kierunku transport kolejowy został zaprezentowany obszar działalności firmy Signal Cert. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano możliwości badawcze Laboratorium, zasób licznych stanowisk badawczych oraz zastosowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych, przedstawiono sposoby uzyskania certyfikatów zgodności typu i z typem dla licznej grupy urządzeń kolejowych. Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości odbycia praktyk studenckich w Signal Cert dla studentów 3 roku.
Studenci były bardzo zaciekawieni podjęciem współpracy o czym mogą świadczyć liczne pytania zarówno na forum publicznym, jak i indywidualnie, po przeprowadzonej prezentacji.
Za spotkanie cała firma Signal Cert chciałaby w szczególności podziękować Panu Doktorowi Jarosławowi Koniecznemu, który umożliwił spotkanie ze studentami oraz udostępnił aule w tym celu.