W dniach 8-9 grudnia 2022 r. podczas IV konferencji pt. „Bezpieczeństwo na kolei” firma Signal Cert w składzie: kierownik ds. jakości Michał Pala oraz kierownik ds. technicznych Jakub Jarczak odebrali z rąk prezesa Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei certyfikat potwierdzający zrzeszenie naszej firmy w szeregi Polskiej Izby Kolei. Po uroczystym wręczeniu certyfikatu, uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wielu ciekawych wystąpień nt. bezpieczeństwa na kolei. Wszyscy zebrani mogli dowiedzieć się jakie działania należałoby wdrożyć, aby zmniejszyć liczbę wypadków na torach. Bardzo ciekawe prezentacje przedstawili m.in.: Pan Grzegorz Prusik – Dyrektor Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego czy Pan Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Wśród prelegentów należy wyróżnić także przedstawiciela Signal Cert – Pana Michała Palę, który przybliżył temat roli niezależnej oceny bezpieczeństwa (ISA) w procesie aprobaty systemów i urządzeń srk. Więcej na temat IV konferencji pt. „Bezpieczeństwo na Kolei” mogą Państwo przeczytać tu. Konferencja była organizowana we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.

signal cert konferencja 1

signal cert konferencja 2

signal cert konferencja 3

signal cert konferencja 4

signal cert konferencja 5

signal cert konferencja 6